S.S.S.


Yeni Nautilus Evo ile oluşturulan döşemelerde, döşeme kalınlığı ve kalıp yüksekliği kolon-perdeler arası aks mesafesi ve hesap yüklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu değer beton ve donatının oluşturduğu kesitin ataletine bağlıdır. Döşemenin içerisindeki betonu çıkarıp yerine Yeni Nautilus Evo ile boşluk oluşturduğumuzda kesitin atalet momenti azalacaktır, aynı zamanda döşemenin birim hacim ağırlığı da azalmaktadır. Genel olarak döşeme yüklerinde beton ağırlığının ve tüketiminin azalması %15-%20 oranlarında değişir. Bu değer yüksek katlı yapılarda tüm bina zati ağırlığında %20-%30 oranında bir azalmayı sağlar. Geleneksel kirişsiz döşeme ile boşluklu döşemenin arasında donatı metrajından %2-%5 oranında çok ufak bir kazanç sağlanır. Fakat tüm bina donatısı düşünüldüğünde kolon-perde ebatlarında küçülmeyle birlikte donatı miktarında da kayda değer tasarruflar elde edilecektir. Ancak, bu değerler proje bazında değişkenlik gösterecektir.
Yeni Nautilus Evo ile oluşturulan döşemelerde, döşeme kalınlığı ve kalıp yüksekliği kolon-perdeler arası aks mesafesi ve hesap yüklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu değer beton ve donatının oluşturduğu kesitin ataletine bağlıdır. Tek yönde nervürlü döşemede “𝚃” şeklinde olan kesit, iki yönde boşluklu döşemede alt plakanın da eklenmesiyle “𝙸” kesite dönüştüğünden atalet momenti artacaktır. Dolayısıyla döşeme yüksekliğinde bir miktar azalma sağlanabilmektedir. Asmolen döşemede olmayan bir alt plak eklenmesi nedeniyle beton metrajından %3-%5 oranında çok ufak bir kazanç sağlanabilir. Gerekli döşeme yüksekliği belirlendikten sonra sistem kirişsiz döşeme olarak dizayn edileceğinden nervürlü döşemede yapılan 40 cm’de bir etriye sargısı gerekmez. Dolayısıyla %10-%15 oranında donatıdan tasarruf sağlanabilir. Asmolen dolgusu olarak kullanılan malzemeye bağlı olarak döşeme yükleri azalacağından kolon-perde ebatlarında da optimizasyon yapılabilir
Projelendirme statik proje müellifleri tarafından yapılıyor, ama tabi ki biz de raporlar ve örnek projelerle onlara bilgi ve destek sağlıyoruz. Ürünleri projeye uygun olarak üretip şantiyeye zamanında biz ulaştırıyoruz. Ayrıca, kalıpların kurulumu ve beton dökümü aşamasında sahadaki kalıp ve demir ekiplerine uygulama ile ilgili süpervizyon hizmeti veriyoruz.
Yapılan testler sonucunda kalıpların üst donatısı atılmadan önce 5x5 cm’de 150 kg’a kadar yük taşıyabildiği görülmüştür. Üst donatı atıldıktan sonra, kalıpların üzerine gelecek olan yük yayılı bir yük olacağından taşıma kapasitesi yeterince artmış olacaktır. Hava sıcaklığının 30°C’nin üstünde olduğu koşullarda, kalıpların üzerinde yürümeden ve beton dökmeden önce kalıplar mutlaka sulanarak soğutulmalıdır.
Beton dökümü iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşamada kalıpların ayakları tamamen kapanana kadar kalıpların aralarından (nervürlerden) döküm yapılır. Betonun kalıpların üzerinden dökülmemesine dikkat edilmelidir. Betonu takiben vibratör uygulaması yapılır. Vibratör uygulaması esnasında kalıpların ortasındaki merkez koniden gözlem yapılarak betonun kalıpların altını dolduracak şekilde aktığına emin olunur. İkinci aşama için beklenen sürede betonun prizini alıp soğuk derz oluşmamasına dikkat edilmelidir. İki aşamada arasında hava koşullarına bağlı olarak 1 saat veya daha fazla bir zaman aralığı olmalıdır. İkinci aşamada kalıpların üzeri tamamen doldurulup, döşeme kotuna getirilir ve mastar yapılarak döşeme tamamlanır.
Projelendirme aşamasına dahil olması koşuluyla her türlü boşluk bırakılabilir. Sonradan açılacak küçük çaplı boşluklar için (maksimum 30x30 cm) kalıpların kaldırılması ve boşluğun etrafındaki bölgenin dolu geçilmesi yeterli olabilir. Daha büyük boşluklar için boşlukların etrafı farklı bir donatı dizaynı ile çevrilebilir; fakat her koşulda, boşluklar projeye dahil edilip Yeniden değerlendirilmelidir.
Betonun dayanımı projeye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Beton sınıfının en az C25/30 ve alt plağın tamamen dolduğuna emin olmak amacıyla beton kıvamının en az S4 olması önerilir. Aynı amaçla agrega boyutlarının maksimum 32 mm olması da önerilen beton değerlerindendir.
Kirişsiz döşeme olarak tasarlandığında kolon ve perdelerin çevresinde yaklaşık “d” kadar bir bölge (zımbalama bölgesi) dolu plak olarak geçilmektedir. Dolayısıyla perde ile döşemenin birleşim bölgesinde dolu plak olduğundan standart kirişsiz döşemede olduğu gibi, döşeme eksenel yükleri dolu bir plak ile düşey elemanlara aktarmaktadır. Sistem tek yönde nervürlü (asmolen) döşemeye kıyaslandığında, asmolen döşemede yükler sadece 7 cm plak ile aktarılırken, boşluklu döşeme sisteminde üst-alt plak ve perdeye yakın bölgede ise dolu plak olduğu için çok daha rijit bir diyafram elde edilmektedir.
Yangın dayanımı, geleneksel döşemelerde olduğu gibi döşeme kalınlığı, alt ve üst plak kalınlığı ve pas payı yüksekliklerine bağlıdır. 5 cm üst plak + H16 cm Yeni Nautilus Evo+ 6 cm alt plak şeklinde yapılan yangın dayanım testi sonucunda REI 120 ve RE 180 olarak sınıflandırılmıştır.
Yeni Nautilus Evo sistemi, ses yalıtımında dikkat edilmesi gereken iki önemli unsur olan hava doğuşumlu sesin yalıtılması (Rw) ve darbe sesi yalıtımı (Lnw) ile ilgili sertifikalara sahiptir.
Geniş açıklıklara sahip ard germeli sistemlerde, ard germe halatlarının arasında kullanılması durumunda; taşıyıcı halatların arasında boşluk yaratarak döşemenin hafiflemesini, ard germe halatlarının rahatlamasını sağlamaktadır. Dolayısıyla döşeme kesitinin azalmasını da sağlayabilmektedir. 2015 12 - Vakıfbank Spor Sarayı, Haldız İnşaat projesinin görsellerine linkten ulaşabilirsiniz.
Yeni Nautilus Evo ile boşluklu döşeme sisteminin modellemesi ve kontrolleri genel itibariyle kirişsiz döşeme sistemi ile benzerlik göstermektedir. Anadolu Üniversitesi’nde hazırlanmış olan “Yeni Nauiltus Evo ile Boşluklu Döşeme Sisteminin TS 500’e Göre Farklı Yapı Analizi Programlarında Modellenmesi Raporu”ndan günümüzde tercih edilen Ide-Statik, Sta-4CAD, Probina, Sap2000, Etabs ve Safe bilgisayar programlarında nasıl modellendiğine ulaşabilirsiniz. Kirişsiz döşemeli taşıyıcı sistemlerde, deprem etkilerinin tamamı betonarme binalarda süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli ve/veya boşluksuz perdeler veya süneklik düzeyi sınırlı perdeler tarafından karşılanacaktır (TBDY 2016 Taslak – 4.3.4.4). Kirişsiz döşemeler için sehim hesabı şartı olduğundan yönetmelikte sınırlamalara uymayabilir. Sonlu elemanlar ile kontrol edilmelidir.

Kalıpların aralığı da yüksekliği gibi, kolon-perdeler arası aks mesafesi ve hesap yüklerine göre değişkenlik göstermektedir. Fakat betonun kalıpların aralarına girebilmesi açısından minimum 10 cm olması önerilmektedir.
Kalıpların ağırlığı H10-H56 cm aralığında 1 ila 3 kilo/adet arasında değişmektedir. Kalıplar sahaya iç içe geçmiş olarak paletli şekilde gelmekte ve katlara da paletli olarak taşınabilmektedir. 1 palette 400 adet kalıp bulunmaktadır, bu da yaklaşık 250 m2'lik bir döşeme alanını karşılamaktadır.
Yeni Nautilus Evo ile oluşturulan döşemelerde, döşeme kalınlığı ve kalıp yüksekliği kolon-perdeler arası aks mesafesi ve hesap yüklerine göre değişkenlik göstermektedir. Projeye bağlı olarak belirlenmiş olan Yeni Nautilus Evo yüksekliğine bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Kalıplar yüksekliklere bağlı olarak tek ve çift olmak üzere iki farklı şekilde kullanılabilmektedir. Kalıplar adet bazında fiyatlandırılmaktadır, genellikle 1.6-2 adet/m2 olacak şekilde dizayn edilmektedir. Bu değerler proje bazında değişkenlik göstermektedir. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Yeni Nautilus Evo ürünü değişik ayak yüksekliklerinden dolayı projeye özel olarak üretildiğinden stoku tutulamamaktadır. Ancak, projeye özel üretilen ürünler sipariş tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde şantiyeye teslim edilir.