YENİ NAUTİLUS EVO

Maksimum Açıklık, Minimum Döşeme Kalınlığı


Boşluklu betonarme döşemeler için geliştirilmiş tek kullanımlık kör kalıp sistemidir. Döşeme plağı içinde hava boşlukları oluşturarak geniş açıklıklarda, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip, kirişsiz düz bir tavan oluşturulmasını sağlar.

Boşluklu Döşeme Nedir?


Boşluklu Döşeme Nedir?

YENİ NAUTILUS EVO, boşluklu betonarme döşemeler için geliştirilmiş tek kullanımlık kör kalıp sistemidir. Geri dönüşümlü polipropilenden imal edilen kör kalıplar, döşeme plağı içinde hava boşlukları oluşturarak geniş açıklıklarda, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip, kirişsiz düz bir tavan oluşturulmasını sağlar.

YENİ NAUTILUS EVO kullanılarak tasarlanan projelerde hem toplam maliyet olarak tasarrufa gidilir hem de düşük bina ağırlıkları ve yüksek ataletli döşemeler sayesinde yapıların deprem performansları önemli ölçüde arttırılır. Ürünler, iç içe geçmiş bir şekilde uygulama sahasına kadar getirilirler, son derece hafiftirler, çok kolay ve hızlı yerleştirilirler.

Avantajlar


 GENİŞ AÇIKLIKLAR

16 m’ye varan geniş açıklıkların devasa kiriş kesitlerine ihtiyaç duyulmadan en düşük döşeme kalınlığı ile geçilmesini sağlar.

 HAFİFLİK

İki doğrultuda çalışan boşluklu döşeme tasarımı yüksek yapısal performansı koruyarak döşemeyi maksimum düzeyde hafifletir.

 DEPREME DAYANIKLI

Döşemenin hafifletilmesi yapının zati ağırlığını %30’a varan oranlarda azaltabilir, bu azalma yapının deprem dayanıklılığını doğrudan olumlu yönde etkiler.

 KOLAY İMALAT

Tüm YENİ NAUTILUS EVO kör kalıpları şantiyeye iç içe geçmiş olarak palette gelir. İnşaat süresi kalıp takım sayısından bağımsız olarak planlanır. Döşeme kalıbı düz olduğu için çok kolay ve hızlı kurulur/sökülür.

 OPTİMİZASYON

Geniş açıklık ve düşük ağırlıklı döşeme arasındaki kombinasyon, statik proje açısından kolon ve temel yüklerini azaltırken mimari proje açısından kolon-perde dağılımını ve aks aralıklarını optimize eder.

 ÇOK YÖNLÜLÜK

YENİ NAUTILUS EVO prekast elemanlar ile kullanılabileceği gibi ardgermeli sistemlerde kullanıldığında daha da geniş açıklıkların betonarme olarak çözülmesini sağlar.

Uygulama Alanları


GENİŞ AÇIKLIKLAR

Döşemeyi hafifletmesi ve döşemeyi iki doğrultuda da çalıştırması yüksek bir yapı performansı sağlar. Döşemenin ağırlığı azaltılırken, 16 metre ve üzeri açıklıkları gerçekleştirmek mümkün olur.

Daha Fazla Bilgi

OTOPARK KATLARI

Otopark katı inşa ederken en önemli husus en fazla sayıda otopark yerinin elde edilmesidir.

Daha Fazla Bilgi

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

YENİ NAUTILUS EVO ticari yapıların inşasında kullanılan prekast elemanlara en iyi alternatiftir. İki doğrultuda çalışan hafifletilmiş döşemeler yerinde döküm yapılarak 16 metre ve üzeri açıklıklara rahatça ulaşabilir.

Daha Fazla Bilgi

HASTANE VE OKUL BİNALARI

Hastane veya okul gibi kamu binalarında güvenlik en üst düzeyde olmalıdır. YENİ NAUTILUS EVO sistemi sayesinde deprem güvenliği açısından yapılar hafifletilirken, çift yönlü çalışan döşeme ile yapısal olarak çok daha verimli kesitler elde edilebilir.

Daha Fazla Bilgi

YÜKSEK KATLI YAPILAR

YENİ NAUTILUS EVO tüm yüksek katlı yapılarda veya alışveriş merkezi gibi büyük projelerde kullanılabilir.

Daha Fazla Bilgi

Sayılar


 
0
 
0

Teknik Raporlar


S.S.S.


Yeni Nautilus Evo ile oluşturulan döşemelerde, döşeme kalınlığı ve kalıp yüksekliği kolon-perdeler arası aks mesafesi ve hesap yüklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu değer beton ve donatının oluşturduğu kesitin ataletine bağlıdır. Döşemenin içerisindeki betonu çıkarıp yerine Yeni Nautilus Evo ile boşluk oluşturduğumuzda kesitin atalet momenti azalacaktır, aynı zamanda döşemenin birim hacim ağırlığı da azalmaktadır. Genel olarak döşeme yüklerinde beton ağırlığının ve tüketiminin azalması %15-%20 oranlarında değişir. Bu değer yüksek katlı yapılarda tüm bina zati ağırlığında %20-%30 oranında bir azalmayı sağlar. Geleneksel kirişsiz döşeme ile boşluklu döşemenin arasında donatı metrajından %2-%5 oranında çok ufak bir kazanç sağlanır. Fakat tüm bina donatısı düşünüldüğünde kolon-perde ebatlarında küçülmeyle birlikte donatı miktarında da kayda değer tasarruflar elde edilecektir. Ancak, bu değerler proje bazında değişkenlik gösterecektir.
Yeni Nautilus Evo ile oluşturulan döşemelerde, döşeme kalınlığı ve kalıp yüksekliği kolon-perdeler arası aks mesafesi ve hesap yüklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu değer beton ve donatının oluşturduğu kesitin ataletine bağlıdır. Tek yönde nervürlü döşemede “𝚃” şeklinde olan kesit, iki yönde boşluklu döşemede alt plakanın da eklenmesiyle “𝙸” kesite dönüştüğünden atalet momenti artacaktır. Dolayısıyla döşeme yüksekliğinde bir miktar azalma sağlanabilmektedir. Asmolen döşemede olmayan bir alt plak eklenmesi nedeniyle beton metrajından %3-%5 oranında çok ufak bir kazanç sağlanabilir. Gerekli döşeme yüksekliği belirlendikten sonra sistem kirişsiz döşeme olarak dizayn edileceğinden nervürlü döşemede yapılan 40 cm’de bir etriye sargısı gerekmez. Dolayısıyla %10-%15 oranında donatıdan tasarruf sağlanabilir. Asmolen dolgusu olarak kullanılan malzemeye bağlı olarak döşeme yükleri azalacağından kolon-perde ebatlarında da optimizasyon yapılabilir
Projelendirme statik proje müellifleri tarafından yapılıyor, ama tabi ki biz de raporlar ve örnek projelerle onlara bilgi ve destek sağlıyoruz. Ürünleri projeye uygun olarak üretip şantiyeye zamanında biz ulaştırıyoruz. Ayrıca, kalıpların kurulumu ve beton dökümü aşamasında sahadaki kalıp ve demir ekiplerine uygulama ile ilgili süpervizyon hizmeti veriyoruz.
Yapılan testler sonucunda kalıpların üst donatısı atılmadan önce 5x5 cm’de 150 kg’a kadar yük taşıyabildiği görülmüştür. Üst donatı atıldıktan sonra, kalıpların üzerine gelecek olan yük yayılı bir yük olacağından taşıma kapasitesi yeterince artmış olacaktır. Hava sıcaklığının 30°C’nin üstünde olduğu koşullarda, kalıpların üzerinde yürümeden ve beton dökmeden önce kalıplar mutlaka sulanarak soğutulmalıdır.
Beton dökümü iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşamada kalıpların ayakları tamamen kapanana kadar kalıpların aralarından (nervürlerden) döküm yapılır. Betonun kalıpların üzerinden dökülmemesine dikkat edilmelidir. Betonu takiben vibratör uygulaması yapılır. Vibratör uygulaması esnasında kalıpların ortasındaki merkez koniden gözlem yapılarak betonun kalıpların altını dolduracak şekilde aktığına emin olunur. İkinci aşama için beklenen sürede betonun prizini alıp soğuk derz oluşmamasına dikkat edilmelidir. İki aşamada arasında hava koşullarına bağlı olarak 1 saat veya daha fazla bir zaman aralığı olmalıdır. İkinci aşamada kalıpların üzeri tamamen doldurulup, döşeme kotuna getirilir ve mastar yapılarak döşeme tamamlanır.
Projelendirme aşamasına dahil olması koşuluyla her türlü boşluk bırakılabilir. Sonradan açılacak küçük çaplı boşluklar için (maksimum 30x30 cm) kalıpların kaldırılması ve boşluğun etrafındaki bölgenin dolu geçilmesi yeterli olabilir. Daha büyük boşluklar için boşlukların etrafı farklı bir donatı dizaynı ile çevrilebilir; fakat her koşulda, boşluklar projeye dahil edilip Yeniden değerlendirilmelidir.
Betonun dayanımı projeye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Beton sınıfının en az C25/30 ve alt plağın tamamen dolduğuna emin olmak amacıyla beton kıvamının en az S4 olması önerilir. Aynı amaçla agrega boyutlarının maksimum 32 mm olması da önerilen beton değerlerindendir.
Kirişsiz döşeme olarak tasarlandığında kolon ve perdelerin çevresinde yaklaşık “d” kadar bir bölge (zımbalama bölgesi) dolu plak olarak geçilmektedir. Dolayısıyla perde ile döşemenin birleşim bölgesinde dolu plak olduğundan standart kirişsiz döşemede olduğu gibi, döşeme eksenel yükleri dolu bir plak ile düşey elemanlara aktarmaktadır. Sistem tek yönde nervürlü (asmolen) döşemeye kıyaslandığında, asmolen döşemede yükler sadece 7 cm plak ile aktarılırken, boşluklu döşeme sisteminde üst-alt plak ve perdeye yakın bölgede ise dolu plak olduğu için çok daha rijit bir diyafram elde edilmektedir.
Yangın dayanımı, geleneksel döşemelerde olduğu gibi döşeme kalınlığı, alt ve üst plak kalınlığı ve pas payı yüksekliklerine bağlıdır. 5 cm üst plak + H16 cm Yeni Nautilus Evo+ 6 cm alt plak şeklinde yapılan yangın dayanım testi sonucunda REI 120 ve RE 180 olarak sınıflandırılmıştır.
Yeni Nautilus Evo sistemi, ses yalıtımında dikkat edilmesi gereken iki önemli unsur olan hava doğuşumlu sesin yalıtılması (Rw) ve darbe sesi yalıtımı (Lnw) ile ilgili sertifikalara sahiptir.
Geniş açıklıklara sahip ard germeli sistemlerde, ard germe halatlarının arasında kullanılması durumunda; taşıyıcı halatların arasında boşluk yaratarak döşemenin hafiflemesini, ard germe halatlarının rahatlamasını sağlamaktadır. Dolayısıyla döşeme kesitinin azalmasını da sağlayabilmektedir. 2015 12 - Vakıfbank Spor Sarayı, Haldız İnşaat projesinin görsellerine linkten ulaşabilirsiniz.
Yeni Nautilus Evo ile boşluklu döşeme sisteminin modellemesi ve kontrolleri genel itibariyle kirişsiz döşeme sistemi ile benzerlik göstermektedir. Anadolu Üniversitesi’nde hazırlanmış olan “Yeni Nauiltus Evo ile Boşluklu Döşeme Sisteminin TS 500’e Göre Farklı Yapı Analizi Programlarında Modellenmesi Raporu”ndan günümüzde tercih edilen Ide-Statik, Sta-4CAD, Probina, Sap2000, Etabs ve Safe bilgisayar programlarında nasıl modellendiğine ulaşabilirsiniz. Kirişsiz döşemeli taşıyıcı sistemlerde, deprem etkilerinin tamamı betonarme binalarda süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli ve/veya boşluksuz perdeler veya süneklik düzeyi sınırlı perdeler tarafından karşılanacaktır (TBDY 2016 Taslak – 4.3.4.4). Kirişsiz döşemeler için sehim hesabı şartı olduğundan yönetmelikte sınırlamalara uymayabilir. Sonlu elemanlar ile kontrol edilmelidir.

Kalıpların aralığı da yüksekliği gibi, kolon-perdeler arası aks mesafesi ve hesap yüklerine göre değişkenlik göstermektedir. Fakat betonun kalıpların aralarına girebilmesi açısından minimum 10 cm olması önerilmektedir.
Kalıpların ağırlığı H10-H56 cm aralığında 1 ila 3 kilo/adet arasında değişmektedir. Kalıplar sahaya iç içe geçmiş olarak paletli şekilde gelmekte ve katlara da paletli olarak taşınabilmektedir. 1 palette 400 adet kalıp bulunmaktadır, bu da yaklaşık 250 m2'lik bir döşeme alanını karşılamaktadır.
Yeni Nautilus Evo ile oluşturulan döşemelerde, döşeme kalınlığı ve kalıp yüksekliği kolon-perdeler arası aks mesafesi ve hesap yüklerine göre değişkenlik göstermektedir. Projeye bağlı olarak belirlenmiş olan Yeni Nautilus Evo yüksekliğine bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Kalıplar yüksekliklere bağlı olarak tek ve çift olmak üzere iki farklı şekilde kullanılabilmektedir. Kalıplar adet bazında fiyatlandırılmaktadır, genellikle 1.6-2 adet/m2 olacak şekilde dizayn edilmektedir. Bu değerler proje bazında değişkenlik göstermektedir. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Yeni Nautilus Evo ürünü değişik ayak yüksekliklerinden dolayı projeye özel olarak üretildiğinden stoku tutulamamaktadır. Ancak, projeye özel üretilen ürünler sipariş tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde şantiyeye teslim edilir.

Boşluklu Döşeme Haberleri


ABSYAPI yedi yıla varan uygulama tecrübesi ile geliştirdiği yeni ürünlerini 2018 yılının ikinci yarısından itibaren artık Türkiye’de üretiyor ve yurt dışına da ihraç ediyor. ABS Kör Kalıplar, verimliliği arttıracak ve toplam maliyeti düşürecek şekilde ABSYAPI güvencesi ile üretiliyor. Son derece hızlı uygulanan, hafif bir yapı oluşturan ve ciddi toplam maliyet tasarrufu sağlayan ABS Kör Kalıplar, sunduğu nitelikli dolgu avantajları ile geleneksel dolguların önüne çıkıyor.

Devamını Okuyun

"Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Detaylar için içeriği okuyun.

Devamını Okuyun

Polatkaya Yapı tarafından Kağıthane'de gerçekleştirilen Metropark inşaatında 15.000 m² alanda tercih edilen Yeni Nautilus Evo boşluklu döşeme sistemi

Devamını Okuyun

YENİ NAUTILUS EVO, boşluklu betonarme döşemeler için geliştirilmiş tek kullanımlık kör kalıp sistemleridir. Geri dönüşümlü polipropilenden imal edilen kör kalıplar, döşeme plağı içinde hava boşlukları oluşturarak geniş açıklıklarda, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip, kirişsiz düz bir tavan oluşturulmasını sağlarlar.

Devamını Okuyun

Kumko Yapı'nın prestijli 'Varyant Tower Bornova' projesinde 30.000 m² alanda döşeme tercihi Yeni Nautilus Evo ile boşluklu döşeme oldu

Devamını Okuyun

İstanbul ili Kartal ilçesinde şu anda yapımı devam etmekte olan Marmara Kule Projesinin döşeme sistemi, kiriş plak döşemeden boşluklu döşemeye geçilerek hem inşaat süresinde kısalma hem de temiz kat yüksekliğinde 25 cm artış sağlanmıştır.

Devamını Okuyun

Yeni Nautilus, boşluklu betonarme döşemeler için geliştirilmiş geri dönüşümlü polipropilenden üretilen kör kalıp sistemidir. En modern enjeksiyon kalıplama teknolojisi kullanılarak, yüksek kalite standartları ile üretiliyor.

Devamını Okuyun

Uygulama alanı: 80.000 m2. Kurulum sırasında tamamen düz bir döşeme kalıbı oluşturulmuştur. Bunun üzerine konulan alt donatının üzerine de Yeni Nautilus Evo kör kalıpları kolay ve hızlı bir şekilde yerleştirilmiştir. Hem optimum döşeme kalınlığı sağlanmış, hem de ekonomik, kolay ve hızlı uygulama yapılmıştır.

Devamını Okuyun

Uygulama alanı: 200 m2. Kurulum sırasında tamamen düz bir döşeme kalıbı oluşturulmuştur. Bunun üzerine konulan alt donatının üzerine de Yeni Nautilus Evo kör kalıpları kolay ve hızlı bir şekilde yerleştirilmiştir. Hem optimum döşeme kalınlığı sağlanmış, hem de ekonomik, kolay ve hızlı uygulama yapılmıştır.

Devamını Okuyun

Toplam 450 m2' de H29 Yeni Nautilus Evo Boşluklu döşeme sistemi kullanılarak kat döşemesi oluşturulmuştur. Sarkık kirişlerin projeye getirdiği estetik zorlama bertaraf edilmiş, düz bir tavan elde edildiği için iç mekandaki algı tamamen değiştirilmiştir. Kurulum sırasında tamamen düz bir döşeme kalıbı oluşturulmuş, bunun üzerine konulan ait donatının üzerine de Yeni Nautilus Evo Kör Kalıpları kolay ve hızlı bir şekilde yerleştirilerek zaman, maliyet ve işçilik tasarrufu sağlanmıştır.

Devamını Okuyun

Toplam 450 m2' de H29 Yeni Nautilus Evo Boşluklu döşeme sistemi kullanılarak kat döşemesi oluşturulmuştur. Sarkık kirişlerin projeye getirdiği estetik zorlama bertaraf edilmiş, düz bir tavan elde edildiği için iç mekandaki algı tamamen değiştirilmiştir. Kurulum sırasında tamamen düz bir döşeme kalıbı oluşturulmuş, bunun üzerine konulan ait donatının üzerine de Yeni Nautilus Evo Kör Kalıpları kolay ve hızlı bir şekilde yerleştirilerek zaman, maliyet ve işçilik tasarrufu sağlanmıştır.

Devamını Okuyun

Toplam 2.000 m2' de 16 X 30 m açıklık, Yeni Nautilus Evo Boşluklu döşeme sistemi kullanılarak oluşturulmuştur. Sarkık kirişlerin projeye getirdiği estetik zorlama bertaraf edilmiş, düz bir tavan elde edildiği için iç mekandaki algı tamamen değiştirilmiştir. Kurulum sırasında tamamen düz bir döşeme kalıbı oluşturulmuş, bunun üzerine konulan ait donatının üzerine de Yeni Nautilus Evo Kör Kalıpları kolay ve hızlı bir şekilde yerleştirilerek zaman, maliyet ve işçilik tasarrufu sağlanmıştır.

Devamını Okuyun

İletişim


  • Aydınevler Mahallesi, Sancak Sokak, No:3 Maltepe/İstanbul, Türkiye